• 19.05.2019   Lengenbachtal- Wanderung             8,1km/ca. 4h                  Treffpunkt 13.00 Uhr Wanderparkplatz Helena
  • 10.06.2019  Tyrolsberger Ahnt - Wanderung       8,1km/ca. 3h                                  Treffpunkt 13.00 Uhr Esel-Stall Beyer 
  • 07.07.2019   Stauferberg - Wanderung                     5km/ca.2h                                     Treffpunkt 14.00 Uhr Esel-Stall Beyer
  • 15.08.2019   Stauferberg - Wanderung                     5km/ca.2h                                      Treffpunkt 14.00 Uhr Esel-Stall Beyer
  • 08.09.2019   Tyrolsberger Ahnt - Wanderung      8,1km/ca. 3h                                     Treffpunkt 13.00 Uhr Esel-Stall Beyer
  • 06.10.2019   Stauferberg - Wanderung                     5km/ca.2h                                      Treffpunkt 14.00 Uhr Esel-Stall Beyer
  • 03.11.2019   Stauferberg - Wanderung                     5km/ca.2h                                      Treffpunkt 14.00 Uhr Esel-Stall Beyer
  • 07.12.2019 Nikolauswanderung am Stauferberg                                                            Treffpunkt 14.00 Uhr Esel-Stall Beyer